สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย

Wushu Sports of Thailand

Official Website

Learn More

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารอดีต - ปัจจุบัน

ผู้ตัดสิน

ตรวจสอบรายชื่อผู้ตัดสิน

ผู้ฝึกสอน

ตรวจสอบรายชื่อผู้ฝึกสอน

นักกีฬา

ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา


News

# ว-ด-ป หัวข้อประชาสัมพันธ์
09/09/2021 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาผู้ตัดสินกีฬาวูซู ประจำปี 2564 วันที่ 10-15 ก.ย.
24/08/2021 ระเบียบการแข่งขันกีฬาวูซูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20-25 กันยายน 2564
13/08/2021 ระเบียบการประชุมสัมมนา online ครั้งที่ 1/2564
03/04/2021 ประกาศสมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย 1/2564 เรื่อง โครงการฝึกอมรมผู้ตัดสินกีฬาวูซูประจาปี 2564 เพื่อสอบสถานะภาพผู้ตัดสินกีฬาวูซู
03/04/2021 ตารางฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาวูซู(ประเภทไท้จี๋) ระหว่างวันที่ 3-8 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมอาเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานครฯ
09/12/2020 ประกาศสมาคม 4-2563 เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬาอาวุโส
30/11/2020 ประกาศสมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย 3/2563 เรื่อง การรับชาระค่าสมาชิกสมาคมประจาปี 2564
25/11/2020 ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมประจำปี 2563
27/07/2020 ประกาศสมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย 1/2563 เรื่อง โครงการฝึกอมรมผู้ฝึกสอนประจำปี 2563 เพื่อสอบสถานะภาพผู้ฝึกสอนกีฬาวูซู
09/06/2019 ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬา วูซู ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 21 – 26 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบางมดวิทยา
09/06/2019 ระเบียบการแข่งขันกีฬาวูซูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 โอเพ่น ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 1 (แก้ใข)
07/06/2019 ระเบียบการเข้าร่วมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ฝึกสอนกีฬาวูซูระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
06/06/2019 ระเบียบการแข่งขันกีฬาวูซูชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรี และใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน วันที่ 15 มิถุนายน 2562
25/01/2019 ใบสมัครเข้าร่วมอบรมสัมมนาผู้ตัดสินประจำปี 2562
25/01/2019 โปรดทราบ สมาคมได้รับการยืนยันรายชื่อเรียบร้อยแล้วจึงได้ประทับตรารับรองการประกาศของสมาคม ลง ณ วันที่ 25 ม.ค. 2562
21/01/2019 ประกาศการจัดอบรมสัมมนาผู้ตัดสินประจำปี 2562 พร้อมรายระเอียดและใบสมัคร
14/06/2018 ระเบียบการแข่งขันกีฬาวูซูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่16 โอเพ่น ระหว่างวันที่ 26-27กรกฎาคม 2561 พร้อมใบสมัคร แก้ไขใหม่
11/05/2018 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการผู้ตัดสินกีฬาวูซูระดับ A-B ประจำปี 2561
19/04/2018 ประกาศชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครั้งที่16 ที่ขอนแก่นวันที่ 12-13 พ.ค.61ขอยกเลิกและขอเลื่อนไปเป็นปลายเดือน ก.ค.61วันและเวลาที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
05/04/2018 การจัดการแข่งขันชิงแชมป์และใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ณจังหวัดจันทบุรี
12/03/2018 ใบสมัครการฝึกอบรมผู้ฝึกสอน(จันทบุรี)ปี2561
12/03/2018 ตารางฝึกอบรมผู้ฝึกสอนวูซูจันทบุรี2561
12/03/2018 ระเบียบการอบรมรวบลัดปี 2561
14/09/2017 ระเบียบชิงแชมป์ Sanda ครั้งที่1 สุพรรณบุรี 2560
16/06/2017 ระเบียบการรับสมัครโครงการอบรมผู้ฝึกสอนวูซู ณ.จังหวัดสุรินทร์
01/04/2017 ระเบียบแข่งขันกีฬาวูซูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย จ.จันทบุรี ในวันที่ 7-8 เมษายน 2560
28/02/2017 ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาวูซูชิงแชม จ. จันทบุรี ระหว่างวันที่ 7 – 8 เมษายน 2560 ณ อาคารเอนกประสงค
27/02/2017 ระเบียการแข่งขันกีฬาวูซูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย วันที่30 เมษายน 2560 เมืองพัทยา
02/02/2017 ระเบียบการเข้าร่วมสัมนาผู้ตัดสินเพื่อสอบขึ้นทะเบียนประจำปี 2560 พร้อมใบสมัครเข้าการสัมนา
17/01/2017 โครงการประชุมสัมมนาผู้ตัดสินกีฬาวูซู เพื่อขึ้นทะเบียนประจำปี 2560
18/12/2016 ระเบียบการแข่งขันกีฬาวูซูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 วันที่ 29-30 เมษายน 2560 ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
06/07/2016 ระเบียบแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่33 "ชุมพรเกมส์"

Contactสำนักงานใหญ่สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย
286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
02-186-7111

สำนักเลขาธิการสมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย
25 ซอยแก้วเงินทอง45 แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
02-865-5587
wushublue@hotmail.com

Social